Husitské myšlení

Robert Kalivoda

Dílo analyzuje v evropských souvislostech hlavní proudy myšlení husitské epochy od Jana Husa po Petra Chelčického a hodnotí přínos českých myslitelů evropské reformaci a dějinám filosofie vůbec. Nové přepracované vydání knihy Husitská ideologie z roku 1961.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Husitské myšlení
published: 1997
368 pages, hardcover
ISBN 80-7007-098-6