Transformace vědy a výzkumu v České republice

Adolf Filáček, Eva Křížová Frýdová, Jiří Loudín, Petr Machleidt, Stanislav Provazník (eds.)

Autoři analyzují klíčové dimenze procesu transformace výzkumného systému v České republice ve dvou vzájemně spojených okruzích – jako teoretickou analýzu změn tradičních koncepcí kognitivních a sociálních funkcí výzkumu a jejich vzájemných vztahů – a jako empirický výzkum reálného stavu a dynamiky procesu transformace českého vědního systému z hlediska vzájemných vztahů mezi jeho kognitivními a externími sociálními strukturami. Základní charakteristiky transformace jsou posuzovány v kontextu priorit mezinárodní vědy a národního inovačního a vzdělávacího systému.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Transformace vědy a výzkumu v České republice
published: 1998
336 pages, paperback
ISBN 80-7007-118-4
105 Kč buy online