Filosofická zkoumání

Ludwig Wittgenstein

Filosofická zkoumání jsou pokusem završit svou životní práci formou knihy, na které Ludwig Wittgenstein, autor, který výjimečným způsobem naplňoval moderní představu o velkém filosofovi, pracoval vlastně od chvíle, kdy měl příležitost kriticky reflektovat svou prvotinu, jediný spis, jejž sám vydal, a další emblematickou knihu posledního století dějin filosofie, Tractatus logico-philosophicus. Filosofická zkoumání hned od svého vydání dva roky po autorově smrti vyvolala nebývalý ohlas především otevíráním nových témat a překvapivým přístupem k tématům klasickým. Patří k těm nemnohým filosofickým knihám, které oslovují jak širší intelektuální obec, tak akademické specialisty navzdory generačním rozdílům.

 

Publikace byla vyprodána, nabízíme ovšem její druhé vydání.

publikace Filosofická zkoumání
published: 1998
translation: Jiří Pechar
296 pages, paperback
ISBN 80-7007-103-6