Existoval existencialismus?

Výzva a ztroskotání J.- P. Sartra

Jana Novozámská

Existencialismus s největší intenzitou působil od 40. do 60. let 20. století. Není vyhraněným filosofickým směrem nebo školou, ale spíše filosofickým proudem, který specifickým způsobem tlumočil situaci poválečné doby. Typickými tématy byly otázky jako "vrženost do světa" (v němž je člověk opuštěn a ztracen), "úzkost" a "mezní situace" (které člověka bytostně ohrožují). 

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Existoval existencialismus?
published: 1998
160 pages, paperback
ISBN 80-7007-108-7