Complete Works of Jan Patočka (Sebrané spisy Jana Patočky) series