Edice Parva philosophica

Ediční řada je charakterizována krátkým rozsahem v ní vycházejících titulů a svým kapesním formátem. Vycházejí v ní jak původní práce, tak překlady, jak díla aktuální, tak zaměřená do minulosti, na teoretické otázky ad.

titul autor vyšlo
Kam kráčí středověká filosofie? Alain de Libera 9. prosince 2022
Descartes Nikétés Ladislav Kvasz 10. prosince 2021
Dialog o shodě mezi Tórou a světskou vědou. Dopis ... Šem Ṭov ben Josef ibn Falaquera 4. května 2021
Donald Winnicott a politická teorie Alice Koubová, Petr Urban 15. června 2020
K Labyrintu světa Dmytro Čyževskyj 22. prosince 2017
Jak rozumíme druhým? Petr Urban 2. prosince 2016
Smysl filosofického tázání Maurice Merleau-Ponty 2. prosince 2016
Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu Břetislav Horyna 2. prosince 2016
Exodus bez Mojžíše Petr Kouba 18. prosince 2014
Rilke, svědek spirituálního života Gabriel Marcel 21. prosince 2013
O matematické metodě Bernard Bolzano 10. prosince 2012
Jazyk a zmena Ladislav Kvasz 6. dubna 2012
Podstaty a „názor“ podstat u pozdního Merleau-Pontyho Marc Richir 10. května 2011
Humanismus nestačí Michael Hauser, Slavoj Žižek 30. září 2008
Sapientia nostra Andreas Speer 2004
Úkol hermeneutiky Paul Ricoeur 2004
Ústavní zakotvení sociálních práv Cécile Fabreová 2004
Vnímání Renaud Barbaras 2002
Možnosti hodnotové etiky Vlastimil Hála 2000
Druhý Renaud Barbaras 1998
Hermeneutické pojetí zkušenosti Antonín Mokrejš 1998
René Descartes a české baroko Stanislav Sousedík 1996
Otázka po realitě a možnost metafysiky Honnefelder Ludger 1995
Rozumět a interpretovat Jean Greisch 1995
Čas a druhý u Husserla a Heideggera Françoise Dasturová 1994
Hermeneutická svoboda Günter Figal 1994
Politiky přátelství Jacques Derrida 1994
Problém dějinného vědomí Hans-Georg Gadamer 1994
Znak a bytí Michal Ajvaz 1994
Židovská jedinečnost a filozofie Catherine Chalierová 1992