Edice Monumenta Numismatica

Ediční řada funguje jako neformální supplementum k Numismatickému sborníku. Jednotlivé monografické svazky prezentují významné numismatické depoty či nálezové fondy.

Řadu spravuje Centrum medievistických studií, hlavními editory jsou Jiří Militký a Petr Sommer.

titul autor vyšlo
Počátky českého mincovnictví Jiří Lukas, Jan Videman 19. listopadu 2021
Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště Jiří Lukas 2. května 2020
Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. stole ... Pavel Kouřil, Vlastimil Novák, Lukáš Ric ... 6. prosince 2016
Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí ... Jiří Militký 15. srpna 2013
The Kelč Hoard revised: Fragments of Islamic Silver Coins Vlastimil Novák 1. září 2010