Numismatický sborník 25

Jiří Militký, Petr Sommer (eds.)

Do tohoto svazku Numismatického sborníku bylo zařazeno pět článků a studií:
Július Fröhlich: Unikátny keltský statér s nápisom DEVI[L]. K spoločensko-hospodárskej organizácii stredodunjských Keltov; Jiří Lukas: Denáry tzv. karolínského typu (C 40–45) a otázka jejich časového zařazení; Witold Garbaczewski: Diversity in unity. Once again about birds on Bohemian deniers (Rozdílnost v jednotnosti. Ještě o ptácích ne českých raně středověkých denárech); Marek Budaj – Jan Videman: Neskorostredoveký hromadný nález mincí z Divišova (okr, Benešov). K nálezu vzácného denára Jána Hunyadiho a Georga Brankovića z roku 1451 v Posázaví; Vojtěch Brádle: Struktura oběživa v Čechách druhé poloviny 17. století. K výpovědní hodnotě nálezů mincí.

Jedním příspěvkem je zastoupena rubrika „Materiália“: Marek Cajthaml: Dva neznámé portrétní početní žetony.

Jako obvykle je i v tomto svazku bohatě zastoupena rubrika „Nálezy mincí na území České republiky“, ve které je zařazeno celkem 19 příspěvků: Jiří Militký: Nález řecké bronzové mince města Odessus z Běřína – Čenkova (okr. Příbram); Jiří Militký: Nález řecké drachmy města Dyrrhachium z obce Zlenice (okr. Benešov); Jiří Lukas: Nálezy denárů Boleslava II. v Hradištku I (okr. Kolín), v Haníně (Kolín-Zálabí) a v Hořanech (okr. Kutná Hora); Jiří Lukas: Nález denáru knížete Oldřicha (C 284) na hradišti Kouřim (okr. Kolín) v poloze „sv. Jiří“; Jan Videman: Nález neznámého (?) feniku podunajské provenience u Sobětuch (okr. Chrudim); Jiří Militký – David Vích: Hromadný nález pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z Ústí nad Orlicí; Tomáš Jeřábek – Aleš Švec: Nález pražských grošů u Dlouhé Loučky (okr. Olomouc); Petr Schneider: Nález pražského groše Jana Lucemburského z Chlístova (okr. Benešov); Tomáš Smělý: Hromadný nález grošů a brakteátů z druhé poloviny 14. století z Libčan (okr. Hradec Králové); Jiří Militký – David Vích: Nález uherského dukátu Ladislava V. v Českých Libchavách (okr. Ústí nad Orlicí); Jiří Militký – Vlastimil Novák: Nález osmanské stříbrné mince Salíma I. z Českého Krumlova; Vojtěch Brádle: Starší nález medaile u vsi Trotina (okr. Hradec Králové); David Daněček – Kamil Smíšek: Nález drobné stříbrné mince ze 16. století v Tuchoměřicích (okr. Praha-západ); Jan Skala – Tomáš Smělý: Nález početních grošů z konce 16. století z Libčan (okr. Hradec Králové); Tomáš Smělý: Nález početního groše Jana Špise z Týnce nad Labem (okr. Kolín); Vlastimil Novák – Zdeněk Procházka: Nález zlaté osmanské mince Muráda III. z Votic (okr. Benešov); Kamil Smíšek: Nález drobné stříbrné mince z počátku 18. století v Tuchoměřicích (okr. Praha-západ); Vlastimil Novák: Nález dvou stříbrných osmanských mincí od Nakléřova (okr. Ústí nad Labem); Vlastimil Novák – Zdeněk Procházka: Nález dvou čínských mincí z Lysé nad Labem (okr. Nymburk).

Anotované číslo Numismatického sborníku uzavírá rubrika „Zahraniční nálezy mincí z českých zemí“: Jiří Lukas: Nález denáru Boleslava II. ethelredského typu (Cach 123) ve švédském Karby (Össeby Garn sn, Uppland).


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Numismatický sborník 25
published: 24th December 2011
200 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-367-4
170 Kč buy online