Podzim postmodernismu

Teoretické výzvy současnosti

Roman Kanda a kol.

Kolektivní monografie představuje čtenářům teoretickou diskusi, v českém kontextu ojedinělou, o povaze současné společnosti a kultury a o možnostech filosofické reflexe. Východiskem diskuse je kritická koncepce obsažená v knize Michaela Hausera Cesty z postmodernismu (Filosofia 2012). Autoři ovšem zmíněné východisko často přesahují a nastiňují vlastní pojetí problémů. Příspěvky z pera Václava Bělohradského, Jiřího Pechara, Michaela Hausera, Petra Kužela, Olega Suši, Romana Kandy a dalších se zaobírají tématy epistemologickými, politologickými či estetickými, neboť ve všech těchto sférách poznání a praxe se projevuje dynamika, ale i rozpory naší doby, která se (ještě) označuje jako postmoderní.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah knihy
Úvod
Summary

publikace Podzim postmodernismu
published: 24th June 2016
316 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-449-7
220 Kč buy online