Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Alena M. Černá, František Šmahel (eds.)

Nejstarší dosud známá táborská městská kniha trhová vděčí za své uchování folmavskému faráři a vlastenci Antonínovi Krejčímu, který ji roku 1868 získal od hokynářky v Českých Budějovicích. Tato ojedinělá památka o nově založené husitské pevnosti je jedinečným pramenem nejen pro údaje o původu, zaměstnání, komunálním statusu a nemovitém majetku původních obyvatel táborské komuny, ale i pro své jazykové ztvárnění, neboť představuje nejrozsáhlejší staročeský pramen úřední povahy.

Ke knize je přiloženo CD s edicí v digitální podobě.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah
Úvodní studie
Titulní strana

publikace Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452
published: 11th October 2017
376 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-497-8
series: Czech Archive (Archiv český) / volume 42
364 Kč buy online