Raný český stát 10. století

Ivana Boháčová, Petr Sommer (eds.)

Sborník referátů přednesených na konferenci v Žatci roku 2013 je reakcí na soudobou mezinárodní diskusi o pojmu „stát“. Ten byl vytlačen ve prospěch modelu středověkého regna (Herrschaft), nicméně ne zcela uspokojivě. Texty se soustředí na formy raně středověké vlády, podoby centrálních lokalit, o něž se tato vláda opírala, i na prohlubující se strukturaci společnosti, díky níž se regnum zrodilo a jejímž odrazem na druhé straně společnost byla.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Summary
Úvod
Obsah

publikace Raný český stát 10. století
published: 25th November 2020
322 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-627-9
series: Colloquia mediaevalia Pragensia / volume 21
270 Kč buy online