Marxismus a medievistika

Společné osudy?

Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.)

Společným tématem příspěvků českých a polských historiků je recepce marxismu v 50. a 60. letech 20. století v českém a polském medievistickém bádání. Důraz je kladen jak na otázky ideologie, tak na problémy recepce marxismu jako interpretačního přístupu. Vedle toho autoři na konkrétních příkladech ukazují, jakým způsobem se medievisté vyrovnávali s marxismem jako metodologií sociálních věd v bádání historickém, archeologickém i uměnovědném. Komparativně zaměřené příspěvky se snaží vysvětlit, v čem se recepce marxismu v Československu a Polsku lišily, stejně jako ukázat, jak marxismus postupně ztrácel stranickou závaznost na úkor metodologického pluralismu.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Summary
Úvod
Obsah

publikace Marxismus a medievistika
published: 15th December 2020
243 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-647-7
series: Colloquia mediaevalia Pragensia / volume 22
220 Kč buy online