Přenos vědění

Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích

Vojtěch Bažant, Pavlína Cermanová, Jaroslav Svátek, Václav Žůrek

Studium dochovaných rukopisů je klíčovým prostředkem k zodpovězení otázek spojených se středověkou písemnou kulturou a vzdělaností. Autoři knihy zkoumají problematiku šíření znalostí v předmoderní společnosti na příkladu čtyř mimořádně úspěšných středověkých děl, která sledují ze všech perspektiv, jež dochovaný materiál umožňuje. Zvolili si spisy, které spojuje zřetelná snaha o přenesení různě definovaného vědění napříč vzdělanou společností. Osudy vybraných středověkých bestsellerů popisují od jejich vzniku přes rukopisné šíření v českých zemích až po rozličné formy užívání a recepce v dalších textech. Svým výzkumem autoři nabízejí materiál k rekonstrukci intelektuálních sítí v daném geografickém prostoru a k poznání funkce konkrétních děl v různých sociálních prostředích. Kniha tak přispívá k vytvoření komplexního obrazu čtenářské a rukopisné kultury v jejích pozdně středověkých proměnách.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah
Úvod
Summary

 

Recenze:

Tomáš Borovský,  Časopis Matice moravské, 1/2023

Anna Pumprová, Český časopis historický 3/2023

publikace Přenos vědění
published: 28th June 2021
704 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-683-5
540 Kč buy online