Strukturální přeměna veřejnosti

Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti

Jürgen Habermas

 

V knize Strukturální přeměna veřejnosti Habermas pojímá občanskou společnost jako dobově typickou kategorii, kterou nelze oddělit od konkrétních evropských dějin. Jeho primárním cílem bylo „rozpracovat ideální typ občanské veřejnosti z historických kontextů anglického, francouzského a německého vývoje v 18. a ra­ném 19. století“. Dílo bylo poprvé publikováno v roce 1962. Jedná se o Habermasovu první větší práci, která se stala velmi vlivnou především poté, co byla přeložena do angličtiny. Český překlad vyšel poprvé v roce 2000, a to podle nového německého vydání z roku 1990. Přestože Strukturální přeměna veřejnosti dnes již patří do dějin sociálního a historického zkoumání, zůstává důležitým milníkem analýz dané problematiky.

Publikace vychází v novém vydání v lehce upraveném překladu Aleny Bakešové a Josefa Velka.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah

Předmluva

 

publikace Strukturální přeměna veřejnosti
published: 7th September 2022
translation: Alena Bakešová, Josef Velek
394 pages, paperback
ISBN 978-80-7007-718-4
390 Kč buy online