Připravujeme

titul autor vyjde
Numismatický sborník 33 (č. 2) Jiří Militký (ed.) leden 2021
Numismatický sborník 34 (č. 1) Jiří Militký (ed.) leden 2021
Konspirační teorie Quassim Cassam únor 2021
Filosofie náboženství, modernity a sekularismu Abdolkarím Sorúš březen 2021
Kontradikce / Contradictions 1-2/2020 (4. ročník) ... Ľubica Kobová a kol. (ed.) březen 2021
Čína a Rusko Alexander Lukin duben 2021
Dialog o shodě mezi Tórou a světskou vědou Šem Ṭov ben Josef ibn Falaquera duben 2021
Přenos vědění Vojtěch Bažant, Pavlína Cermanová, ... květen 2021
Doba přechodu Michael Hauser červen 2021
Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka Tomáš Hejduk červen 2021
Politika jednoty ve světě proměn Joseph Grim Feinberg, Michael Hause ... červenec 2021
Acta Comeniana 34 Lucie Storchová, Vladimír Urbánek ( ... 2021
Aktivní hranice v Evropě Karel Müller (ed.) 2021
Democracy and Opinion Jan Bíba (ed.) 2021
Dobrý život a eutanazie David Černý 2021
Evoluce a emergence Vladimír Havlík 2021
Karel Kosík a filosofie praxe Ivan Landa 2021
Lepší než lidské Allen Buchanan 2021
Lessons from Kafka Tomáš Koblížek, Petr Koťátko (eds.) ... 2021
Markýz de l’Hospital a Analýza nekonečně malých ... Jan Makovský 2021
Neznalý učitel Jacques Rancière 2021
Numismatický sborník 34 (č. 2) Jiří Militký (ed.) 2021
Numismatický sborník 35 (č. 1) Jiří Militký (ed.) 2021
Od zneuznání ke spravedlnosti Marek Hrubec 2021
Počátky českého raně středověkého mincovnictví ... Jiří Lukas, Jan Videman 2021
Praga mystica Irena Fuková, Petr Hlaváček, Kateři ... 2021
Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve fra ... Lukáš Lička 2021
Subalterní indické politické myšlení Jiří Krejčík (ed.) 2021
The Bohemian Reformation and Religious Practice 12 Zdeněk V. David, Martin Dekarli, Ph ... 2021
The Dissident Ulrika Björk, Niklas Forsberg (eds. ... 2021
The Rule of People and the Rule of Law Jakub Jinek (ed.) 2021
The Spectres of Selfhood Jakub Chavalka (ed.) 2021
Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy Michal Chabada (ed.) 2021
Výbor z díla Ernst Bloch 2021
Anděl na hrotu meče Vítězslav Gardavský 2022
Erós a civilizace Herbert Marcuse 2022
Karel Kosík. Česká radikální demokracie Ivan Landa, Jan Mervart, Václav Tom ... 2022
Počátky Jednoty bratrské Martin Nodl 2022
Populistická demokracie Michael Hauser 2022