Připravujeme

Prohlédněte si náš ediční plán na rok 2019

Aktualizované informace k titulům z edičního plánu i další nové publikace na pozdější léta průběžně doplňujeme do tabulky níže.

titul autor vyjde
Acta Comeniana 31 Lucie Storchová, Vladimír Urbánek ( ... červen 2019
Karel Kosík. Metoda, kultura a politika Jan Mervart červen 2019
Kritická teorie a sociální média Thomas Allmer červen 2019
Paradoxy klasické logiky Vít Punčochář červen 2019
Stát a regnum ve středověkých Čechách Ivana Boháčová, Petr Sommer (eds.) ... červen 2019
Středověké město Michaela Antonín Malaníková, Beata ... červen 2019
Prospektivní bioetika Josef Kuře červenec 2019
Reflexe nad filosofií Hanse Jonase Wendy Drozenová, Vojtěch Šimek červenec 2019
Verbum caro factum est Eliška Poláčková červenec 2019
Fenomenologie ducha Georg Wilhelm Friedrich Hegel srpen 2019
Idea strukturální demokracie Miloslav Pauza srpen 2019
Jevení a spása Jan Černý srpen 2019
Konfuciánský ústavní systém Ťiang Čching srpen 2019
Sociologie, veřejnost, politika Jan Balon, John Holmwood (eds.) srpen 2019
Dějiny a třídní vědomí György Lukács září 2019
Karel Kosík. Česká radikální demokracie Ivan Landa, Jan Mervart, Václav Tom ... září 2019
Pravda v době populismu Tony Milligan září 2019
Spisovatelé království českého Johann Peter Cerroni září 2019
Anděl na hrotu meče Vítězslav Gardavský prosinec 2019
Kořeny františkánské tradice Petr Hlaváček a kol. prosinec 2019
Leibniz et leibnizianismes Jan Makovský (ed.) prosinec 2019
Marxismus a filosofie Karl Korsch prosinec 2019
Počátky Jednoty bratrské Martin Nodl prosinec 2019
Traktáty a receptáře Antonín Novák prosinec 2019
Erós a civilizace Herbert Marcuse 2020
Etika péče a etika hry Alice Koubová, Petr Urban 2020
Jak trh vytlačuje morálku Michael Sandel 2020
Morální odpovědnost Vlastimil Hála 2020