Připravujeme

titul autor vyjde
Idea strukturální demokracie Miloslav Pauza listopad 2019
Pravda v době populismu Tony Milligan listopad 2019
Středověké město Michaela Antonín Malaníková, Beata ... listopad 2019
Verbum caro factum est Eliška Poláčková listopad 2019
Fenomenologie ducha Georg Wilhelm Friedrich Hegel prosinec 2019
Filosofická zkoumání Ludwig Wittgenstein prosinec 2019
Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích ... Jakub Čechvala (ed.) prosinec 2019
Jevení a spása Jan Černý prosinec 2019
Kořeny františkánské tradice Petr Hlaváček a kol. prosinec 2019
Leibniz et leibnizianismes Jan Makovský (ed.) prosinec 2019
Marxismus a filosofie Karl Korsch prosinec 2019
Numismatický sborník 32/2 Jiří Militký (ed.) prosinec 2019
Paradoxy klasické logiky Vít Punčochář prosinec 2019
Příběhy slavných vil renesančního Říma Ivan Chvatík, Jana Máchalová prosinec 2019
Reflexe nad filosofií Hanse Jonase Wendy Drozenová, Vojtěch Šimek prosinec 2019
Rejstřík Numismatického sborníku 16-30 Eduard Šimek (ed.) prosinec 2019
Anděl na hrotu meče Vítězslav Gardavský 2020
Dějiny a třídní vědomí György Lukács 2020
Erós a civilizace Herbert Marcuse 2020
Etika péče a etika hry Alice Koubová, Petr Urban 2020
Jak trh vytlačuje morálku Michael Sandel 2020
Karel Kosík. Česká radikální demokracie Ivan Landa, Jan Mervart, Václav Tom ... 2020
Konfuciánský ústavní systém Ťiang Čching 2020
Morální odpovědnost Vlastimil Hála 2020
Počátky Jednoty bratrské Martin Nodl 2020
Prospektivní bioetika Josef Kuře 2020
Spisovatelé království českého Johann Peter Cerroni 2020
Stát a regnum ve středověkých Čechách Ivana Boháčová, Petr Sommer (eds.) ... 2020
Traktáty a receptáře Antonín Novák 2020