Připravujeme

titul autor vyjde
Alternativa Rudolf Bahro říjen 2020
Autoritářství Oliver Decker, Christoph Türcke (ed ... listopad 2020
Dějiny a třídní vědomí György Lukács listopad 2020
Jak trh vytlačuje morálku Michael Sandel listopad 2020
Stát a regnum ve středověkých Čechách Ivana Boháčová, Petr Sommer (eds.) ... listopad 2020
Duchovní rozměr ateismu André Comte-Sponville prosinec 2020
Evropeizace identit a kolektivní paměti Karel Müller (ed.) prosinec 2020
Marxismus a medievistika Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.) prosinec 2020
Oslněni hellénským sluncem Daniela Čadková prosinec 2020
Prospektivní bioetika Josef Kuře prosinec 2020
The Bohemian Reformation and Religious Practice 12 Zdeněk V. David, Martin Dekarli, Ph ... prosinec 2020
Democracy and Opinion Jan Bíba (ed.) 2021
Dobrý život a eutanazie David Černý 2021
Filosofie náboženství, modernity a sekularismu Abdolkarím Sorúš 2021
Karel Kosík a filosofie praxe Ivan Landa 2021
Karel Kosík. Česká radikální demokracie Ivan Landa, Jan Mervart, Václav Tom ... 2021
Markýz de l’Hospital a Analýza nekonečně malých ... Jan Makovský 2021
Počátky Jednoty bratrské Martin Nodl 2021
Praga mystica Irena Fuková, Petr Hlaváček, Kateři ... 2021
Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve fra ... Lukáš Lička 2021
The Rule of People and the Rule of Law Jakub Jinek (ed.) 2021
Anděl na hrotu meče Vítězslav Gardavský 2022
Erós a civilizace Herbert Marcuse 2022