Připravujeme

titul autor vyjde
Kontradikce / Contradictions 1-2/2019 (3. ročník) ... Joseph Grim Feinberg a kol. (ed.) červen 2020
Alternativa Rudolf Bahro červenec 2020
Acta Comeniana 33 Lucie Storchová, Vladimír Urbánek ( ... srpen 2020
Jak trh vytlačuje morálku Michael Sandel srpen 2020
Oslněni hellénským sluncem Daniela Čadková srpen 2020
Prospektivní bioetika Josef Kuře srpen 2020
Stát a regnum ve středověkých Čechách Ivana Boháčová, Petr Sommer (eds.) ... srpen 2020
Traktáty a receptáře Antonín Novák srpen 2020
Autoritářství Oliver Decker, Christoph Türcke (ed ... září 2020
Duchovní rozměr ateismu André Comte-Sponville září 2020
Filosof Erazim Kohák Jakub Trnka září 2020
Filosofie a ohrožená Země Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský září 2020
Počátky Jednoty bratrské Martin Nodl září 2020
Dějiny a třídní vědomí György Lukács říjen 2020
Anděl na hrotu meče Vítězslav Gardavský prosinec 2020
Democracy and Opinion Jan Bíba (ed.) prosinec 2020
Dobrý život a eutanazie David Černý prosinec 2020
Evropeizace identit a kolektivní paměti Karel Müller (ed.) prosinec 2020
Karel Kosík a filosofie praxe Ivan Landa prosinec 2020
Markýz de l’Hospital a Analýza nekonečně malých ... Jan Makovský prosinec 2020
Marxismus a medievistika Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.) prosinec 2020
Numismatický sborník 33 (č. 1) Jiří Militký (ed.) prosinec 2020
Praga mystica Irena Fuková, Petr Hlaváček, Kateři ... prosinec 2020
Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve fra ... Lukáš Lička prosinec 2020
The Bohemian Reformation and Religious Practice 12 Zdeněk V. David, Martin Dekarli, Ph ... prosinec 2020
The Rule of People and the Rule of Law Jakub Jinek (ed.) prosinec 2020
Erós a civilizace Herbert Marcuse 2021
Karel Kosík. Česká radikální demokracie Ivan Landa, Jan Mervart, Václav Tom ... 2021