Připravujeme

titul autor vyjde
Contradictions 2/2023 Ondřej Slačálek (ed.) květen 2024
Kontradikce 1/2023 Grzegorz Piotrowski, Michael Polák ... květen 2024
Jakoubek ze Stříbra, Česká nedělní postila Ota Halama (ed.) červen 2024
Korespondence Jana Marka Marciho z Kronlandu Magda Králová, Kateřina Šolcová, Zd ... červen 2024
Listinné garance náboženských poměrů na šlechtický ... Josef Hrdlička (ed.) červen 2024
Afrodíté včera a dnes Jan Bažant, Roman Prahl (eds.) červenec 2024
Numismatický sborník 36 (č. 1) Jiří Militký (ed.) červenec 2024
Numismatický sborník 36 (č. 2) Jiří Militký (ed.) červenec 2024
Od zneuznání ke spravedlnosti Marek Hrubec červenec 2024
Úvod do platónských studií Kryštof Boháček červenec 2024
Drama lidské svobody Jiří Němec srpen 2024
Herbartovi dědicové Xavier Galmiche, Jan Svoboda, Josef ... srpen 2024
Metapopulistická demokracie Michael Hauser srpen 2024
Příhodnější spojení není možné Marie Škarpová a kol. (ed.) srpen 2024
Scriptores regni Bohemiae / Spisovatelé Království ... Johann Peter Cerroni srpen 2024
Anděl na hrotu meče Vítězslav Gardavský 2024
Českokrumlovské berní prameny druhé poloviny 15. a ... Martin Nodl (ed.) 2024
Democracy and Opinion Jan Bíba (ed.) 2024
Karel Kosík. Krize moderní doby Roman Kanda, Ivan Landa, Jan Mervar ... 2024
Kritický posthumanismus Josef Moural, Vít Pokorný (eds.) 2024
Micromegas, Listy Amabedovy Voltaire 2024
Mincovnictví Břetislava I. Jiří Lukas, Jan Videman a kol. 2024
Proč na klimatickém rozvratu záleží Rupert Read 2024
Registrum na deset truhlic s privilegii Českého kr ... Lenka Bobková a kol. (ed.) 2024
The Bohemian Reformation and Religious Practice 12 Zdeněk V. David, Martin Dekarli, Ph ... 2024
Vyhladit kastu, rozdrtit třídu Jiří Krejčík 2024
Erós a civilizace Herbert Marcuse 2025
Karel Kosík a filosofie praxe Ivan Landa 2025
Karel Kosík. Česká radikální demokracie Ivan Landa, Jan Mervart, Václav Tom ... 2025
Praga mystica Irena Fuková, Petr Hlaváček, Kateři ... 2025