Doba přechodu

Tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua

Michael Hauser

Kniha analyzuje tendence a jevy, jež charakterizují dobu společenských změn po roce 1989. Michael Hauser v návaznosti na Gramsciho a Badiouovy teorie označuje toto období jako interregnum a předkládá svou vlastní komplexní teorii. Pro první období interregna byl typický neoliberalismus a postmodernismus, tyto dominanty se však postupně rozpadají. Doba postmodernismu končí kolem roku 2000, kdy se začínají šířit hybridní útvary jako populismus, identitární hnutí nebo Islámský stát. V umění se více prosazuje realismus. Po finanční krizi z roku 2008 se proměňuje i neoliberalismus, který nyní vyzývá k sebeobětování a ke konzervativní politice hodnot. V interregnu vznikla ontologie pravd a nekonečna Alaina Badioua. Jeho pojetí matematiky, politiky, umění a lásky však zároveň ukazuje za jeho horizont. Teorie interregna tak dovoluje dílo Alaina Badioua více docenit.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah
Předmluva
Summary

 

Recenze:

Svatava Antošová, Tvar 17/2021

 

Další:

Rozhovor s autorem, ČT Art

publikace Doba přechodu
published: 2nd June 2021
373 pages, hardcover
ISBN 978-80-7007-678-1
340 Kč buy online