Edice Filosofie a sociální vědy

Ediční řada Filosofie a sociální vědy se zaměřuje na vydávání textů dvojího druhu. Za prvé jsou zde publikovány překlady významných knih zejména z oblasti politické filosofie a sociálních věd se zohledněním globálních témat. Jedná se o knihy, které jsou součástí aktuálních diskuzí ve světě. Za druhé jsou v edici knižně vydávány výsledky původní vědecké práce domácích odborníků a odbornic založené na interdisciplinárním zkoumání klíčových aktuálních otázek politické filosofie a globalizace. Edice tak přispívá k rozvíjení kriticky pojaté politické a sociální teorie v Česku a k tematizaci společensky relevantních problémů ve veřejném prostoru.

Řadu řídí Ondřej Lánský (hlavní editor), Jan Bíba a Martin Brabec.

titul autor vyšlo
Africká filosofie společnosti Marek Hrubec, Albert Kasanda, Jan Svobod ... 9. prosince 2022
Autoritářství Oliver Decker, Christoph Türcke (eds.) 3. prosince 2020
Budoucnost lidské přirozenosti Jürgen Habermas 2003
Civilizační analýza Johann Arnason 2. listopadu 2009
Čína a Rusko: nové sblížení Alexandr Lukin 30. září 2021
Demokracie, veřejnost a občanská společnost Marek Hrubec a kol. 2004
Domov a dálava Erazim Kohák 12. května 2009
Ekonomická a politická transformace Číny Wei Xiaoping 11. května 2017
Environmentální devastace a sociální destrukce Oleg Suša a Richard Sťahel 26. září 2016
Etika autenticity Charles Taylor 2001
Etika autonomie a autenticity Josef Velek (ed.) 1997
Etika sociálních konfliktů Marek Hrubec a kol. 7. listopadu 2012
Filosofický význam současné ekologické krize Rudolf Kolářský 5. prosince 2011
Filosofie a ohrožená Země Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský 1. října 2020
Filosofie a současná ekologická krize Rudolf Kolářský, Oleg Suša 1998
Globalizace v sociálních souvislostech současnosti Oleg Suša 6. května 2010
Globální spravedlnost a demokracie Marek Hrubec a kol. 2004
Idea strukturální demokracie Miroslav Pauza 9. prosince 2019
Iluze liberální spravedlnosti Gerald A. Cohen 21. září 2006
Imigranti a právo na pobyt Joseph H. Carens 9. prosince 2016
Interkulturní dialog o lidských právech Marek Hrubec (ed.) 3. září 2008
Interkulturní vojna a mír Jan Svoboda, Ondřej Štěch (eds.) 17. prosince 2012
Interpretace a sociální kritika Michael Walzer 2000
Jak trhy vytlačují morálku Michael Sandel a kol. 25. listopadu 2020
K ustavení Evropy Jürgen Habermas 12. dubna 2013
Kapitalismus: mýtus jednoho slova Břetislav Horyna 15. září 2014
Kapitoly z teorie spravedlivé války Josef Velek 15. března 2015
Konfuciánský ústavní systém Ťiang Čching 19. května 2020
Kosmopolitismus Robert Fine 6. května 2011
Kritická teorie a sociální média Thomas Allmer 4. září 2019
Kritická teorie společnosti Marek Hrubec a kol. 9. prosince 2013
Kritika arabského rozumu. Úvod Muhammad A. al-Džábirí 25. května 2018
Kritika černého rozumu Achille Mbembe 9. prosince 2022
Krize a politické křižovatky Jan Rovenský a kol. 7. září 2012
Kultura, kritika, dialog Hans-Herbert Kögler 5. prosince 2006
Modernita/modernity v eurasijských kulturních a ci ... Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský (eds.) ... 16. června 2017
Morální odpovědnost a její aspekty Vlastimil Hála a kol. 15. května 2014
Náboženství a sekularita Ondřej Štěch (ed.) 6. října 2017
Náboženství, modernita a sekularismus v současné í ... Abdolkarím Sorúš 30. září 2021
Nedostatek soudnosti? Alessandro Ferrara 16. října 2007
Neklid doby Martin Beck Matuštík 30. listopadu 2006
Německá Evropa Ulrich Beck 18. září 2015
Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? Bernhard Sutor 15. března 2015
Od zneuznání ke spravedlnosti Marek Hrubec 16. prosince 2011
Patologie rozumu Axel Honneth 24. srpna 2011
Polemika o ústavě Alessandro Ferrara, Frank I. Michelman 11. května 2006
Právní symbolismus Jiří Přibáň 16. listopadu 2007
Právo národů John Rawls 2009
Právo nežít v chudobě Výzkumný tým Social Watch 18. března 2010
Právo svobody Axel Honneth 10. prosince 2018
Problémy legitimity v pozdním kapitalismu Jürgen Habermas 2000
Proti útlaku a nadvládě Iris Marion Young 14. prosince 2010
Přerozdělování nebo uznání? Nancy Fraserová, Axel Honneth 2004
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu Martin Solík (ed.) 5. srpna 2015
Rozvíjení radikální imaginace Nancy Fraser 25. května 2007
Sekulární věk Charles Taylor 15. září 2013
Síla a rozum Pavel Barša 28. srpna 2007
Sociální filosofie a postmoderní etika Axel Honneth 1996
Sociální kritika v éře globalizace Marek Hrubec a kol. 24. října 2008
Současná africká sociální a politická filosofie Albert Kasanda 14. září 2018
Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie? Marek Hrubec a kol. 2005
Spor o liberalismus a komunitarismus Josef Velek (ed.) 1996
Spor o spravedlnost Josef Velek (ed.) 1997
Spravedlnost a demokracie v evropské integraci Marek Hrubec a kol. 2005
Strukturální přeměna veřejnosti Jürgen Habermas 2000
Teorie demokracie dnes Jürgen Habermas, Ian Shapiro 2002
Teorie globálního kapitalismu William Robinson 2009
Univerzalismus v etice jako problém Vlastimil Hála 9. února 2010
Univerzalismus v pluralitním světě Vlastimil Hála 15. listopadu 2018
Všeobecný základní příjem Martin Brabec, Marek Hrubec, Philippe Va ... 24. října 2007
Zbavovat se svéprávnosti Axel Honneth 27. listopadu 2007