Publikace mimo ediční řady

titul autor vyšlo
25 let poté Jan Rovenský a kol. 10. prosince 2014
Adorno: moderna a negativita Michael Hauser 24. dubna 2006
Alternativní teorie jednání Ota Weinberger 1997
Anarchism: Community and Utopia Laslo Sekelj, Václav Tomek 1993
Argumenty filosofické logiky Petr Kolář 1999
Architektonika a protoarchitektura Petr Rezek 17. května 2009
Aristotelés o lidské přirozenosti Karel Thein 22. prosince 2017
Aristotelská nauka o potencích David Peroutka 20. prosince 2010
Athletae Christi Petr Kitzler 17. prosince 2012
Aus Böhmens Verfassungsgeschichte Jiří Kejř (ed.) 29. ledna 2007
Baroko v Itálii - baroko v Čechách Vilém Herold, Jaroslav Pánek (eds.) ... 2003
Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie Zdeněk Mathauser 6. prosince 2006
Beckett: filosofie a literatura Karel Císař, Petr Koťátko 26. října 2010
Bene Scripsisti... Filosofie od středověku k novov ... Jiří Beneš, Petr Glombíček, Vladimí ... 2002
Berkeleyho filosofie ducha James Hill 16. prosince 2016
Bernard Bolzano Marie Bayerová 1994
Bernard Bolzano: cesta k logické sémantice Marta Vlasáková 6. února 2006
Between Islam and the West Marek Hrubec (ed.) 2009
Between Words and Worlds T. Childers, J. Palomäki (eds.) 2000
Centrum medievistických studií - badateství, dokto ... Petr Sommer, Pavel Soukup 27. srpna 2008
Centrum medievistických studií 2008–2018 Robert Novotný, Petr Sommer (eds.) 25. září 2018
Cesta k pramenům smyslu Michal Ajvaz 17. prosince 2012
Cesty z postmodernismu Michael Hauser 10. prosince 2012
Cogito, ergo sum Petr Globíček, Jan Kuneš (eds.) 8. srpna 2006
Commentarius in De universalibus Iohannis Wyclif S ... Ivan Müller (ed.) 18. prosince 2009
Čas a emanace Jiří Zeman 1994
Čas a svoboda Henri Bergson 1994
Česká otázka a dnešní doba Aleš Prázný, Jan Svoboda (eds.) 2. února 2018
Člověk a jeho svět Jan Kuneš, Martin Vrabec a kol. 2009
Člověk v moderních vědách Jiří Pechar 1992
Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela J. Moural, M. Sobotka, M. Znoj 1993
Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela Josef Moural, Milan Sobotka, Milan ... 1994
Dialog Ladislav Tondl 1997
Die Bedeutung Bernard Bolzanos für die Gegenwart Kurt F. Strasser (ed.) 2003
Die menschliche Person Milan Mráz, Adolf Slabý (eds.) 1999
Die mittelalterliche Kolonisation Michael Brauer, Pavlína Rychterová, ... 21. prosince 2009
Doba přechodu Michael Hauser 2. června 2021
Domov a dálava Erazim Kohák 1. prosince 2010
Domov a dálava Erazim Kohák 2013
Donum Magistrae Petr Kitzler, Zuzana Silagiová, Han ... 1. října 2007
Dvacáté století v zrcadle literatury Jiří Pechar 1999
Dynamický logos Michal Ajvaz 28. března 2023
Etika vědy v České republice: od historických koře ... Wendy Drozenová a kol. 28. března 2011
Eutanazie a dobrý život David Černý 13. prosince 2021
Evropa a Čechy na konci středověku Eva Doležalová, Robert Novotný, Pav ... 2004
Existoval existencialismus? Jana Novozámská 1998
Filosofická revue (1929-1948) Helena Pavlincová (ed.) 1994
Filosofické dílo René Descartesa Alena Sobotková (ed.) 1998
Filosofie a život -- život a umění Antonín Mokrejš 1995
Filosofie čísla Vojtěch Kolman 17. prosince 2008
Filosofie dialogu Jolana Poláková 1993
Filosofie Hanse Jonase Wendy Drozenová, Vojtěch Šimek a ko ... 17. prosince 2019
Filosofie jazyka Waltera Benjamina Martin Ritter 18. prosince 2009
Filosofie logiky Jaroslav Peregrin, Marta Vlasáková ... 22. září 2017
Filosofie Louise Althussera Petr Kužel 15. září 2014
Formy jazyka Vojtěch Kolman, Vít Punčochář 21. prosince 2015
Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost Paul Veyne 8. prosince 2015
Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích ... Jakub Čechvala (ed.) 3. prosince 2019
Franz Kafka a perspektiva minority Petr Kouba, Tomáš Pivoda (eds.) 10. prosince 2012
From Social to Cyber Justice Marek Hrubec, Nythamar de Oliveira, ... 20. dubna 2018
Funkcionalismus ve vědě a filosofii Jiří Nosek (ed.) 2001
Gabriel Marcel Peluška Bendlová 1993
George Berkeley Petr Glombíček, James Hill (eds.) 2. dubna 2009
Hearth and Horizon Erazim Kohák 2008
Hearth and Horizon Erazim Kohák 20. října 2013
Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství ... Radka Fialová, Jiří Hoblík (eds.) ... 28. prosince 2023
Heresis seminaria Pavlína Rychterová, Pavel Soukup (e ... 15. září 2013
Hierarchická emergentní ontologie a univerzální pr ... Vladimír Havlík 1. prosince 2021
Historia litteraria v českých zemích od 17. do poč ... Josef Förster, Ondřej Podavka, Mart ... 14. ledna 2016
Hodnocení a hodnoty Ladislav Tondl 1999
Hra, věda a filosofie Jiří Nosek 10. listopadu 2006
Hrabaliana rediviva Annalisa Cosentino, Milan Jankovič, ... 12. února 2007
Human Rights and Responsibilities in a Divided Wor ... Jaroslav Krejčí (ed.) 1996
Chaos, věda a filosofie Jiří Nosek (ed.) 1999
Idea dějin a Palacký jako myslitel Miloslav Bednář (ed.) 18. března 2019
Idea, číslo, pravidlo Vojtěch Kolman 2. dubna 2012
Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a p ... Günther Patzig 2003
Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a p ... Günter Patzig 2004
Impulsy Kantovy etiky Vlastimil Hála 1994
Innovation Cultures – Challenge and Learning Strat ... Jiří Loudín, Klaus Schuch (eds.) 1. července 2009
Intentionalität - Werte - Kunst (Husserl - Patočka ... Hrsg. von Jochen Bloss, Wady Zaw St ... 1995
Interpretace a analýza literárního díla Jiří Pechar 2002
Interpretace a subjektivita Petr Koťátko 21. září 2006
Intuice ve vědě a filozofii Jiří Nosek, Jiřina Stachová (eds.) ... 1993
Islam in Contact with Rival Civilizations Jaroslav Krejčí (ed.) 1998
Jaké to je, nebo o čem to je? Tomáš Hříbek 26. června 2017
Jakoubek ze Stříbra Ota Halama, Pavel Soukup (eds.) 30. května 2006
Jazyk - logika - věda Prokok Sousedík 2005
Je třeba bránit společnost Michael Foucault 14. února 2006
Je třeba zavrhnout liberalismus? Ondřej Lánský 7. prosince 2015
Jevení a spása Jan Černý 28. února 2020
Josef Winternitz a teorie relativity Slavomil Strohs 1995
Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polym ... Petr Dvořák, Jacob Schmutz (eds.) 17. září 2008
Jubilate et bibite Daniela Čadková, Jakub Čechvala, El ... 26. října 2020
Justice and Recognition Marek Hrubec, Nythamar de Oliveira, ... 30. dubna 2015
Justus et bonus Ondřej Podavka (ed.) 26. října 2020
Kacíři, barbaři a nepřátelé Vojtěch Bažant, Věra Vejrychová 2. prosince 2016
Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu Ota Halama, Pavel Soukup (eds.) 13. ledna 2017
Kam směřuje civilizace? Miloslav Král 1998
Kant a Husserl o zkušenosti Jakub Trnka 28. března 2018
Kant a problém metafyziky Martin Heidegger 2004
Kantova analogie estetické zkušenosti Jindřich Karásek 2004
Kantova teorie estetiky Vlastimil Zátka 1994
Kantova teorie estetiky Vlastimil Zátka 1995
Kapitoly o filosofii přírody Jan Kamarýt 1997
Kapitoly z analytické filosofie Jaroslav Peregrin 10. prosince 2014
Karel Kosík. Dialektika, kultura a politika Jan Mervart (ed.) 29. července 2019
Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning James Hill, Petr Koťátko (eds.) 1995
Knize knih vstříc Petr Pavlas 13. prosince 2023
Komeniologické studie III Jan Patočka 2003
Kontrastní hodnoty a multikulturní společnost Jaroslav Krejčí 2002
Konvence ve vědě a filosofii Jiří Nosek (ed.) 2000
Křišťan z Prachatic: Stavba a Užití astrolábu ... Petr Hadrava, Alena Hadravová 2001
Kultura v době zrychlené globalizace Milan Kreuzzieger 15. března 2013
La phénoménologie comme philosophie première Karel Novotný, Alexander Schnell, L ... 13. května 2011
La Responsabilité / Responsibility Petr Horák, Josef Zumr (eds.) 1992
Legendy Wolfenbüttelského rukopisu Jana Zachová (ed.) 20. prosince 2010
Lessons from Kafka Tomáš Koblížek, Petr Koťátko (eds.) ... 26. listopadu 2021
Liberální společnost Krzysztof Michalski 1994
Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Jaroslav Peregrin (ed.) 8. března 2007
Logika a etika Petr Kolář, Vladimír Svoboda 1997
Logika a přirozený jazyk Vladimír Svoboda 21. září 2010
Logika Gottloba Frega Vojtěch Kolman 2002
Logika pro Pány, Otroky a Kibice Vladimír Svoboda 2. prosince 2013
Machiavelli mezi republikanismem a demokracií Jan Bíba, Milan Znoj a kol. 5. prosince 2011
Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malý ... Jan Makovský 28. listopadu 2023
Martin Heidegger a problémy myšlení Miroslav Pauza (ed.) 1996
Martin Luther King proti nespravedlnosti Marek Hrubec a kol. 17. září 2010
Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho r ... Elías Fuentes Guillén 22. června 2023
Maurice Merleau-Ponty Jakub Čapek 10. ledna 2013
Memy ve vědě a filosofii? Jiří Nosek 2004
Metafyzické myšlenky Benedikt Spinoza 2000
Metafyzika antiindividualismu Tomáš Hříbek 15. prosince 2008
Metafyzika jako věda Marek Otisk 12. dubna 2007
Metoda - význam - intence Vladimír Havlík (ed.) 2003
Meze formalizace, analytičnosti, prostoročasu Vladimír Havlík 14. ledna 2008
Mezi Baltem a Uhrami Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek ( ... 14. ledna 2008
Mezi epistemologií a sémiotikou Ladislav Tondl 1996
Mezi filosofií a poezií Zdeněk Mathauser 1995
Mezi jazykem a vědomím Vladimír Havlík (ed.) 1999
Mezi mýty a minarety Jan Rovenský a kol. 19. srpna 2018
Mezi řádky / Entre les lignes Herbert Hanreich, Marcela Sedláčkov ... 1999
Milénium vědy a filosofie Jiří Nosek 2002
Mimo princip identity Alice Kliková 9. září 2007
Modality v analytické metafyzice Petr Dvořák, David Peroutka, Ondřej ... 1. února 2011
Model a analogie ve vědě, umění a filosofii Jiřina Stachová 1994
Moderní univerzita Tomáš Hejduk, Jiří Chotaš, Aleš Prá ... 21. prosince 2015
Montesquieu a nejkrásnější monarchie Hana Dohnálková 1. listopadu 2006
Možnost, skutečnost, nutnost Vojtěch Kolman 2005
Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání Amy Gutmannová (ed.) 2001
Mysl a tělo v analytické filosofii Jiří Nosek 1997
Myslitel Karel Kosík Marek Hrubec, Miroslav Pauza, Josef ... 21. července 2011
Myšlení a tvorba Egona Bondyho Petr Kužel 26. listopadu 2018
Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie ... Ivan Chvatík (ed.) 8. ledna 2010
Myšlení v nás Karel Thein 20. prosince 2010
Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení Jiří Nosek, Jiřina Stachová 1998
Myšlenkové tvoření Jolana Poláková 1993
Na cestě ke scholastice Marek Otisk 2004
Náš jazyk, můj svět Ondřej Beran 25. října 2010
Návrat metafyziky? Martin Nitsche, Prokop Sousedík, Ma ... 15. listopadu 2010
Německá medievistika v českých zemích do roku 1945 ... Pavel Soukup, František Šmahel (eds ... 2004
O čem mluvíme? Pavel Tichý 1996
O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat Vojtěch Kolman 13. listopadu 2017
O čem se vypráví Petr Koťátko 31. října 2023
O špatném nekonečnu Vojtěch Kolman, Robert Roreitner (e ... 21. prosince 2013
O věčnosti světa Jaroslav Daneš 16. července 2007
Obec a duše Jakub Jinek, Jakub Jirsa, Karel The ... 18. prosince 2014
Obrat k jazyku: Druhé kolo Jaroslav Peregrin 1998
Od stimulu k vědě W. V. Quine 2002
Osamělý myslitel Bernard Bolzano Kateřina Trlifajová a kol. 25. července 2006
Oslněni hellénským sluncem Daniela Čadková 16. prosince 2020
Otázky Nietzschova myšlení Jiří Pechar 11. ledna 2013
Paradoxy klasické logiky Vít Punčochář 12. prosince 2019
Pavel Tichý's collected papers in logic and p ... C. Cheyne, B. Jespersen, V. Svoboda ... 2004
Platón a Evropa Jan Patočka 27. listopadu 2007
Po cestách naléhavosti myšlení Irena Šnebergová 1993
Podzim postmodernismu Roman Kanda a kol. 24. června 2016
Pojednání o nápravě rozumu a o cestě, kterou je ve ... Benedikt Spinoza 2003
Pojem krize v dnešním myšlení Jiří Pechar 1992
Politika jednoty ve světě proměn Joseph Grim Feinberg, Michael Hause ... 12. srpna 2021
Poslední eseje Karel Kosík 2005
Pravda a fakt Petr Kolář 2002
Pražské jaro Michael Hauser (ed.) 23. srpna 2022
Principy filosofie René Descartes 1998
Principy filosofie René Descartes 1998
Problémy fenomenologie Jiří Pechar 19. prosince 2007
Proč Gorgiás mluví Kryštof Boháček 2004
Prolegomena k filosofii současnosti Michael Hauser 31. ledna 2008
Proměny historiografie vědy Daniel Špelda 29. prosince 2009
Prospektivní bioetika Josef Kuře 21. prosince 2020
Příběhy slavných vil renesančního Říma Jana Máchalová, Ivan Chvatík 21. února 2020
Přístupy k etice I. Štěpán Špinka a kol. 15. března 2015
Přístupy k etice I. + II. + III. 10. dubna 2017
Přístupy k etice II. Jakub Čapek a kol. 1. prosince 2015
Přístupy k etice III. Jakub Jirsa a kol. 10. dubna 2017
Racionalita versus transcendence O. A. Funda 10. října 2013
Racionální činnost a svět artefaktů Ladislav Tondl 2005
Rádlovo pojetí pravdy Zuzana Škorpíková 2003
Raný Husserl a filosofie jazyka Petr Urban 20. března 2014
Realismus ve vědě a filosofii Jiří Nosek, Jiřina Stachová 1995
Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra Pavel Soukup 10. února 2012
René Descarta Principy filosofie Benedikt Spinoza 2004
Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transf ... Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek ... 5. října 2014
Rozjímání vpřed i vzad Irena Šnebergová, Václav Tomek, Jos ... 2001
Rozum - kritika - otevřenost Zuzana Parusniková 27. srpna 2007
Rozum a víra Miroslav Pauza 1991
Sartrův ateismus Marek Feigl 18. března 2019
Sběrné suroviny Tomáš Dvořák 9. listopadu 2010
Scriptores regni Bohemiae / Spisovatelé Království ... Johann Peter Cerroni 30. listopadu 2016
Scriptores regni Bohemiae / Spisovatelé Království ... Johann Peter Cerroni 3. března 2020
Scriptores regni Bohemiae / Spisovatelé Království ... Johann Peter Cerroni 30. ledna 2018
Schizma filosofie 20. století Martin Nitsche, Prokop Sousedík, Ma ... 3. května 2006
Slast a politika Jodi Deanová 19. ledna 2015
Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii ... Milan Mráz 2001
Social and Cultural Dimensions of Innovation in Kn ... Josef Hochgerner, Jiří Loudín (eds. ... 6. února 2012
Sociologie, veřejnost, politika John Holmwood 17. října 2019
Současná filosofie a metodologie vědy Břetislav Fajkus 1997
Současná filosofie a metodologie vědy Břetislav Fajkus 2003
Současné přístupy v historické epistemologii Tomáš Dvořák 15. srpna 2014
Soukromé jazyky Ondřej Beran 15. ledna 2013
Soukromé jazyky - čítanka Ondřej Beran (ed.) 20. října 2013
Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein Petr Glombíček 24. května 2007
Spinoza Martin Hemelík 13. prosince 2007
Spisovatelé království českého I + II + III Johann Peter Cerroni 2. dubna 2020
Spor o pravdu Jan Frei, Kateřina Trlifajová a kol ... 14. prosince 2016
Spor o přirozený svět Pavel Kouba, Kateřina Trlifajová, B ... 26. července 2010
Stopy a svědectví Václav Tomek (ed.) 2003
Suárez a jeho metafyzika Daniel Heider 10. května 2011
Subjektivita, intersubjektivita, objektivita Donald Davidson 2004
Svět pojmů a logika Pavel Materna 1995
Svět pojmů a logika Pavel Materna 2000
Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování ... Jana Stachová (ed.) 1992
Synergetika Vladimír Havlík 1995
Syntetické apriori Hynek Janoušek, Vojtěch Kolman (eds ... 14. ledna 2013
T. G. Masaryk und die Brentano-Schule Thomas Binder, Josef Zumr (eds.) 1992
T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropans ... Emil Voráček (ed.) 2001
T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropans ... Emil Voráček (ed.) 2001
T.G. Masaryk Bibliografie k životu a dílu I. Tomáš Brůha, Zdenka Pechalová (eds. ... 1992
Technologické myšlení a usuzování Ladislav Tondl 1998
Technologický úděl Jean-Jacques Salomon 1997
Text a dílo: případ Menard Karel Císař, Petr Koťátko (eds.) ... 2004
The European Dimension of St. Anselm's Thinki ... Vilém Herold, Josef Zumr (eds.) 1993
The Nature of Truth (if any) Jaroslav Peregrin (ed.) 1997
Topics in Conceptual Analysis and Modelling Ondrej Majer 2000
Traktáty a receptáře Antonín Novák (ed.) 19. srpna 2020
Transformace vědy a výzkumu v České republice Adolf Filáček, Eva Křížová Frýdová, ... 1998
Tři programové texty existenciální filosofie Gabri ... Peluška Bendlová (ed.) 9. prosince 2022
Tschechische Mittelalterforschung 1990-2002 František Šmahel (ed.) 2003
Umění a čas I Jan Patočka 2004
Umění a čas II Jan Patočka 2004
Úvahy o pravdivosti Jiří Nosek (ed.) 2001
Úvod do sociologie hudby Theodor Adorno 20. listopadu 2015
Vágnost, věda a filosofie Jiří Nosek (ed.) 2003
Ve stínu hellénského slunce Jakub Čechvala, Eliška Poláčková a ... 2. prosince 2016
Věda, filosofie, metodologie Adolf Filáček 1. března 2009
Věda, poznání, komunikace Adolf Filáček 2004
Věda, technika a společnost Ladislav Tondl 1994
Vesmír, jazyk, myšlení Vladimír Havlík, Zdeněk Hofmann (ed ... 1994
Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení ... Marcela Sedláčková (ed.) 7. ledna 2008
Vymyšlená Ithaka Jakub Čechvala, Eliška Poláčková a ... 23. července 2018
Vynález věcí Karel Thein 17. dubna 2008
Význam a komunikace Petr Koťátko 1998
Význam, sémantika, Wittgenstein Martin Stokhof 19. července 2018
Z evolučního hlediska Vladimír Havlík, Tomáš Hříbek a kol ... 19. prosince 2011
Z příhodného Martin Nitsche 23. září 2011
Zahrada slov Julie Černá, Barbora Kocánová, Pave ... 11. března 2019
Změna paradigmatu vědy Miloslav Král 1994
Znak, sebevědomí a čas Michal Ajvaz 12. prosince 2007
Znalost a její lidské, společenské a epistemické d ... Ladislav Tondl 2002
Zrod vedy ako lingvistická udalosť Ladislav Kvasz 21. prosince 2013